Til hovedinnhold

Elkontroll

Gamle elektriske anlegg, mangelfullt vedlikehold og stort strømforbruk er medvirkende årsaker til at tekniske feil ofte fører til brann. På den annen side er det heller ingen garanti for at feil ikke kan oppstå på nyere elektriske anlegg også.

Elsikkerhet

Elsjekk

Av samme årsaker som du har bilen på service, bør du også la fagfolk se på det elektriske anlegget ditt. Gjennom regelmessige kontroller og vedlikehold ivaretar du sikkerheten og øker levetiden til anlegget. Dersom feil oppdages og utbedres, før det oppstår farlige situasjoner, kan både menneskeliv og betydelige materielle verdier spares.Forsikringselskap

Flere forsikringsselskaper tilbyr ordninger hvor du kan få en rabatt på forsikringen dersom du gjennomfører en elkontroll og utbedrer eventuelle feil og mangler som avdekkes. For å opprettholde rabatten er det gjerne en forutsetning at kontrollene utføres regelmessig, litt avhengig av bygningenes risikoklasse.Norsk Elektroteknisk Komité

Har utarbeidet en serie med normer (NEK 405) som beskriver hvordan kontroll av elektriske anlegg skal utføres og hvilke krav som stilles til sertifisering av personell og virksomheter som skal utføre kontrollene.

Forsikringsbransjen stiller krav om at kontrollene skal utføres etter disse normene og at det benyttes sertifisert personell og virksomheter. Det er i dag Det Norske Veritas (DNV) og Norges Elektriske Materiellkontroll (Nemko) som foretar denne sertifiseringen.

Vi er sertifisert i Det Norske Veritas og NEMKO til å utføre Elsjekk og ivareta det elektriske anlegget for både boligeiere og bedrifter. Vi har også systemer og kompetanse til å gjennomføre internkontroll elektro.

Bestill Elkontroll

Kontakt oss
Elkontroll bilde
  • Bolig
  • Næring
  • Internkontroll