Til hovedinnhold

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Elektrikertjenesten Sarpsborg-Fredrikstad AS & Elektrikertjenesten Halden AS.

1. Innledning

Denne personvernerklæringen ble publisert 18.09.2018

I Elektrikertjenesten tar vi personvernet ditt på alvor, og det er viktig for oss å være åpne og tydelige på hvordan vi behandler persondata om deg. Først og fremst bruker vi dine personopplysninger for å kunne administrere ditt kundeforhold med oss og levere gode tjenester til deg. Er du kunde, leverandør eller samarbeidspartner til Elektrikertjenesten er vi nødt til å vite hvordan vi skal kontakte deg, hva slags samarbeidsforhold vi har og hvor vi skal sende eventuelle tilbud, fakturaer, nyhetsbrev etc.

Vi påser også at ingen får innsyn i informasjon de ikke skal ha.

For oss er IT-sikkerhet en selvfølge, og derfor stiller vi høye krav både til oss selv, og til våre samarbeidspartnere på forskjellige IT-verktøy.

Vår personvernerklæring forteller om når og hvorfor Elektrikertjenesten samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene om besøkende på våre nettsider, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Elektrikertjenesten, ved CEO/Daglig Leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

2. Elektrikertjenesten som tjenesteleverandør

Elektrikertjenesten leverer flere tjenester til sine kunder, leverandører og samarbeidspartnere. For å kunne gi dem tilgang til disse tjenestene har vi behov for å registrere personopplysninger som navn på kontaktperson, telefon og e-post adresse, og navn på bedrift. For å kunne behandle disse personopplysningene anvendes GDPR forordningens Artikkel 6, første ledd b).

Elektrikertjenesten vil ved jevne mellomrom sende ut spørreundersøkelser til kunder, leverandører og samarbeidspartnere med formål å få tilbakemelding på Elektrikertjenesten som virksomhet og tjenesten som leveres.

Spørreundersøkelsen behandles anonymt.

3. Informasjon som innhentes via skjema på våre nettsider

Informasjon som innhentes via våre kontaktskjemaer på www.elektrikertjenesten.no lagres i vårt CRM system. Formålet med denne behandlingen er å kunne svare på aktuelle henvendelser og på eventuell fremtidig korrespondanse samt sende ut nyhetsbrev. Personopplysninger som innhentes er kontaktperson, bedrift, e-post og telefonnummer. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i dette tilfellet er samtykke, GDPR forordningen Artikkel 6 første ledd b).

4. Nettstedsanalyse og informasjonskapsler (cookies)

For at Elektrikertjenesten til enhver tid skal kunne forbedre kvaliteten på nettstedene og de tjenester som tilbys innhenter vi bruksmønster til de som besøker sidene. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er følgende; hvor mange som besøker sidene, hvor lenge besøke varer, hvilke nettsteder brukeren kommer fra og hvilken nettleser som benyttes.

Til dette benytter Elektrikertjenesten analyseverktøyet Google Analytics på følgende nettsider:

www.elektrikertjenesten.no

Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies) som er små midlertidige filer som blir lagret på din enhet når du besøker et nettsted. Filene blir slettet automatisk etter en gitt tidsperiode eller når nettsiden du er på lukkes.

For å ivareta personvernet anonymiseres opplysningene slik at man ikke kan spore opplysningene tilbake til en enkelt person. Dette gjøres ved å bruke IP-anonymisering i Google Analytics der man fjerner de tre siste sifrene i IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Les mer om denne teknikken er: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=no. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere eller avslå samtykke i lagring av informasjonskapsler. På nettvett.no kan du se hvordan du selv kan styre dette:  https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

6. Utlevering av informasjon til tredjepart

Elektrikertjenesten deler ikke personopplysninger med tredjepart. Men Elektrikertjenesten kan bruke tjenesteleverandør til å levere tjenester.

7. Databehandleravtaler

Dine personopplysninger blir lagret i våre systemer som er dekket av Databehandleravtaler med våre system-leverandører.

8. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene om deg?

Vi lagrer dine personopplysninger så kort som mulig og kun så lenge som det er nødvendig, eller vi er pålagt lagring ved lov, og så lenge vi har et kunde-/leverandør-/samarbeidsforhold.

Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov. f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss

9. Rettigheter

Som bruker av våre nettsider har du rett til å kreve innsyn i personopplysninger som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensning i behandlingen av personopplysninger.

Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 andre ledd bokstav d). Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på www.datatilsynet.no.

10. Endring av personvernerklæringen

Med jevne mellomrom vil det være behov for å oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette via vår nettside www.elektrikertjenesten.no

11. Kontaktinformasjon

Elektrikertjenesten Sarpsborg- Fredrikstad As

Produksjonsveien 13

1618 Fredrikstad

69339900

sf@elektrikertjenesten.no

www.elektrikertjenesten.no

org.nr. 990 738 254

Elektrikertjenesten Halden As

Glenneveien 14

1781 Halden

69177100

halden@elektrikertjenesten.no

www.elektrikertjenesten.no

org.nr. 985 700 230