Til hovedinnhold
Rehab ramme cenika

Rehabilitering av sikringsskap

15 900,00 kr

Bestill ferdig montert
 • Prisen inkluderer standard montering
 • Elektriker kontakter deg innen en arbeidsdag
 • Du betaler når arbeidet er utført

Standardmontering inkludert

Dette er inkludert i den oppgitte prisen for rehabilitering av sikringsskapet:

 • 1 stk. Hovedsikring

 • 1 stk. Overspenningsvern

 • 8 stk. Jordfeilautomater

 • 1 stk. Rehabiliteringsramme

Forutsetter også følgende:

 • Anlegget er uten feil og mangler.

 • Det tilkommer pristillegg ved luftstrekk til bolig

 • Det tilkommer pristillegg ved ekstra jordfeilautomater

 • Tilleggspris for ny dør/front.

Hvorfor skifte ut gamle sikringer?

 • Jordfeilautomater gir bedre beskyttelse ved å løse ut ved jordfeil.
 • Jordfeilautomater reagerer raskere på overlast, som reduserer faren for over oppheting av kabler.

Jordfeilautomater er en lønnsom oppgradering av flere grunner

Økt sikkerhet:

 • Beskyttelse mot elektriske støt

  • Ved å identifisere og isolere feilstrømmer bidrar jordfeilautomater til å redusere risikoen for elektriske støt, noe som er spesielt viktig for personsikkerhet.

 • Brannforebyggende

  • Jordfeilautomater reagerer raskere enn eldre skrusikringer og reduserer derfor faren for overoppheting.