Moderne panelovner er mer miljøvennlige, bruker mindre energi og gir bedre komfort enn tidligere.
Ingen andre oppvarmingssystem er bedre på temperaturregulering og energiforbruk! Panelovner kan du også få i glass. Da kan de fungere som designelementer på veggen. I en panelovn sitter det et varmeelement som omsetter den elektriske energien til varme med 100% virkningsgrad. Avhengig av konstruksjonen avgis varmen som en kombinasjon av varmestråling og luftoppvarming. Høy temperatur og stor overflate gir større strålingsandel enn lav temperatur og liten overflate. Et rom vil generelt ha varierende varmebehov avhengig av utetemperatur, antall personer i rommet, hvilken aktivitet som utøves, solinnstråling og andre varmekilder som lys, TV, PC etc. En panelovn er også svært godt egnet til hurtig å heve og senke temperaturen i et rom. Det gjør det enkelt å ytterligere spare energi ved å installere energisparende styringssystemer som på en enkel måte hever og senker temperaturen etter den enkeltes behov. Ved natt- og dagsenking i ukedagene og bare nattsenking i helgene er det mulig å spare 25% av oppvarmingskostnadene!

Hvordan spare penger og miljø?
Et elektrisk varmesystem gir den laveste investeringen og er det mest energieffektive systemet. Veggovner er gunstigst økonomisk, men varmekabler foretrekkes ofte i badegulv og evt. andre gulv med kalde overflater som f.eks. flis.

Kontakt oss i dag om du ønsker å se på nye løsninger for panelovner.