Er du en av de mange som lader elbilen hjemme?
Her er fem tips for å gjøre elbillading sikrere og mer effektivt.

1. Kontakt oss og sørg for et riktig dimensjonert elektrisk anlegg
Lading av ladbare biler er spesielt belastende for det elektriske anlegget fordi store energimengder skal overføres – og gjerne hver natt. Elektriske anlegg i boliger er ikke beregnet for denne belastningen. Vern om din nattesøvn og sikkerthet – skaff deg en sikker elbillader.

2. Ikke plugg elbilen rett i en vanlig stikkontakt i garasjen eller via skjøteledning.
Å lade elbilen gjennom et ordinært strømuttak kan sammenlignes med å pumpe bensin gjennom et sugerør. Det går seint og i verste fall vil ikke sugerøret tåle belastningen. Alle elbileiere bør få montert et dedikert ladepunkt sikret med separat strømkurs. Få jobben gjort av en autorisert el-installatør, ikke nøy deg med enkle og usikre løsninger.

3. Elbilforeningens klare anbefaling er å bruke en ladeboks med kontrollenheten hengende på veggen eller på en stolpe.
En ladeboks tilkoblet anlegget med en riktig dimensjonert kurs med tilsvarende ledning og jordfeilbryter er et must for en sikker lading av din elbil/hybridbil. Det finnes både enkle og smarte elbilladere. De siste fungerer med RFID-brikke og/eller smarttelefon som lett gir mulighet for automatisk ladestrømbegrensning og måling strømforbruk per bruker. De har en innebygd kommunikasjonsmodul (GPRS eller Ethernet-tilkobling) for å koble til overvåking eller ladeoperatør.

4. Sats på en elbillader av kvalitet
Elbilladeren skal tåle å bli utsatt for mekaniske belastninger og vanninntrenging. Den skal kunne plasseres hvor som helst. Vanlig plassering er rett på husveggen ved gårdsplassen eller i garasjen, hvor det kan være fuktig.

5. Skaff deg en effektiv elbillader
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) anbefaler Mode 3 med type 2-kontakt eller med fast kabel type 1 eller type 2 for private boliger. Mode 3 type 2-ladere er bygget for å tåle den høye belastningen ladingen fører til over lengre tid. Et slikt ladepunkt består av en egen ladeboks for veggmontering samt fast eller avtakbar kabel. Mens lading med vanlig stikkontakt er begrenset til rundt 2,5 kW per time, kan du lade opptil 22 kW per time med en type 2-kontakt. I følge Nissans hjemmeside vil det i praksis si at mens du med en vanlig stikkontakt trenger ca. 12 timer på å full lade en Nissan Leaf, kan redusere ladetiden til fire timer med en ladeboks på 6,6 kW og en kurs på 40 A.

Hvis du allerede har elbil eller vurderer å kjøpe elbil, få en autorisert gjennomgang av elanlegget ditt og gjør nødvendige oppgraderinger nå!

Kontakt oss i dag for mer informasjon om elbillading.