Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet (herunder også elsikkerhet) på arbeidsplassen blir ivaretatt.
​Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Når det gjelder elsikkerhet handler dette rett og slett om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.

Foruten å ivareta elsikkerheten vil også et systematisk forbedringsarbeid heve driftssikkerheten og dermed være lønnsomt i lengden. Det er både bedre og billigere å forebygge enn å reparere!

Vi lager Internkontrollsystem for virksomheten din og utfører kontroll etter sjekklister, med påfølgende rapportering med avvikslister og bilder av feil. Vi har system for varsling av ny kontroll.