Ansatte Sarpsborg – Fredrikstad

Ansatte i Sarpsborg - Fredrikstad

Martin Andreassen

Daglig leder

45830309


Frode Olsen

Prosjektleder

95170909


Tom Repål

Prosjektleder

99120909


Tone Eilertsen

Økonomi

97099998


Ole Thunes

Installatør

91842954


Kristoffer L. Andreassen

Montør & verneombud

95220909


Kent Furulie

Montør

99570909


Lars Johan Langsholt

Montør

45830609


Alireza Alishah

Montør

48176422


Naser Mostafaei

Montør

90867886


Mahir Bukvic

Montør

99460909


Safir Salih Ilyas

Montør

90242399


Sivert Levvel Eriksen

Lærling

69339900


Kenan Ahmad

Lærling

45830209


Nikolai Refshal

Lærling

9712090924 / 7 emergency call:   45 122 322 544