Ansatte Sarpsborg – Fredrikstad

Ansatte i Sarpsborg - Fredrikstad

Martin Andreassen

Daglig leder

Mobil.: 45830309


Frode Olsen

Prosjektleder

Mobil.: 95170909


Tom Repål

Prosjektleder

Mobil.: 99120909


Tone Eilertsen

Økonomi

Mobil.: 97 09 99 98


Ole Thunes

Installatør

Mobil.: 91842954


Kristoffer L. Andreassen

Montør & verneombud

Mobil.: 95220909


Kent Furulie

Montør

Mobil.: 99570909


Henrik Hansen

Montør

Mobil.: 45830709


Lars Johan Langsholt

Montør

Tlf.: 45 83 06 09


Alireza Alishah

Montør

Mobil.: 48 17 64 22


Naser Mostafaei

Montør

Mobil: 908 67 886


Mahir Bukvic

Montør

Tlf.: 99 46 09 09


Safir Salih Ilyas

Lærling

Tlf.: 90 24 23 99


Sivert Levvel Eriksen

Lærling

Tlf.: 69 33 99 0024 / 7 emergency call:   45 122 322 544